Spotkania Czwartkowe – Regulamin

Z uwagi na rosnącą popularność „Cotygodniowych Spotkań Czwartkowych” zdecydowaliśmy się wprowadzić oficjalnie pewne niepisane wcześniej reguły. Jest Nas coraz więcej dlatego ich przestrzeganie pozwoli na zachowanie porządku w siedzibie, którą udostępnia nam zaprzyjaźniony klub żeglarski. Mamy nadzieję, że dzięki temu wzrośnie poczucie odpowiedzialności za dobre imię SAKWY wśród klubowiczów.

Synteza regulaminu zawierająca najważniejsze punkty:

 

– Uczestnictwo w „Cotygodniowym Spotkaniu Czwartkowym” jest darmowe, uczestniczyć może w nim każdy zainteresowany poza osobami, które zostały ukarane zakazem wstępu.

– Dokładna data i miejsce będzie za każdym razem podawana na facebooku Sakwy. Domyślnie jest to czwartek, godzina 20:00 siedziba AKŻ, ul. Reymonta 21A w Krakowie.

– Nie przynosimy napojów w szklanych opakowaniach.

– Zabieramy ze sobą wszystkie puszki, butelki i opakowania po rzeczach, które przynieśliśmy na spotkanie. Jeśli korzystaliśmy z naczyń to obowiązkowo je myjemy.

–  Jeśli rozleje nam się napój, wysypie jedzenie czy wejdziemy w brudnych butach  bądź nabrudzimy w inny sposób jesteśmy zobowiązani do bezzwłocznego posprzątania po sobie. Jeśli spotkanie odbywa się w siedzibie AKŻ możemy  poprosić o pożyczenie mopa.

– Za naganne zachowanie uczestnik może zostać ukarany i wyproszony ze spotkania.

– W razie potrzeb zarząd może pośród uczestników wyznaczyć grupę sprzątającą, która w wyznaczonym terminie będzie zobowiązana posprzątać obiekt po spotkaniu.

 

 

 

Regulamin w pełnym brzmieniu:

 

REGULAMIN COTYGODNIOWYCH SPOTKAŃ CZWARTKOWYCH

 

 1. Organizatorem „Cotygodniowych Spotkań Czwartkowych” zwanych dalej Imprezą jest Sekcja Akademicka Klubu Wysokogórskiego zwana dalej Organizatorem.
 2. Miejscem Imprezy jest siedziba Akademickiego Klubu Żeglarskiego przy ulicy Reymonta 21A w Krakowie chyba że, Organizator ustalił inaczej.
 3. Termin imprezy ustalany jest przez Organizatora i podawany na facebookowym profilu klubu.
 4. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba przebywająca w miejscu Imprezy. W szczególności: członkowie klubu, sympatycy oraz osoby chcące dołączyć do klubu.
 5. Organizator nie pobiera opłat za udział w imprezie.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W szczególności nieznajomość bądź niezrozumienie treści Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 8. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania środków odurzających.
 9. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach.
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać opakowania po przyniesionych po siebie produktach oraz umyć naczynia z których korzystał.
 11. Każdy uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie straty. W szczególności zobowiązany jest do niezwłocznego posprzątania zabrudzonych przez siebie elementów miejsca Imprezy.
 12. Organizator ma prawo usunąć z miejsca imprezy osoby nie przestrzegające Regulaminu. Osoba taka musi przed wyjściem zrealizować punkt 9. i 10. niniejszego Regulaminu.
 13. Członkowie klubu nie przestrzegający regulaminu mogą zostać postawieni przed Sądem Koleżeńskim i może na nich zostać nałożona jedna ze statutowych kar.
 14. W razie potrzeby Organizator może pośród uczestników powołać grupę sprzątającą, która w wyznaczonym przez Organizatora terminie zobowiązana jest posprzątać miejsce Imprezy.
 15. Uczestnicy nie będący członkami klubu mogą zostać ukarani zakazem wstępu na imprezy organizowane przez Organizatora.
 16. Organizator nie odpowiada za zagubione bądź zniszczone w trakcie spotkania rzeczy uczestników.
 17. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów polskiego prawa oraz dobrych zwyczajów przyjętych w klubie.
 18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.