Wyszukiwanie - przejścia
Sending
Klubowicz Nazwa drogi Wycena Rejon Uroda Data Działalność
Mateusz Mazurek Nekrolog dla Toudiego VI.2 Słoneczne
04-08-2018 WS

Mateusz Mazurek Wszystko albo nic VI.2 Słoneczne
04-08-2018 WS

Anna Serwata Prawy Puškáš V Kieżmarski Szczyt
04-08-2018

GL

Justyna Frankiewicz Kant hakowy VII Tatry – Mnich
03-08-2018

GL

Justyna Frankiewicz Międzymiastowa VI+ Tatry – Mnich
03-08-2018

GL

Adam Wojsa Ex Libris 6b Brévent / Chamonix
03-08-2018

GL

Artur Sosnal Castor – zachodnim stokiem PD+, lód 50° Monte Rosa
02-08-2018

GZ

Adam Wojsa Le Chic, le chèque, le choc 6c Petit Clocher du Portalet
28-07-2018

GL

Maciej Biernacki Sinusoida VI.3+ Bolechowice
27-07-2018 WS

Michał Czech L’or du temps 7c+ Alpy – Grand Capucin
27-07-2018

GL

Michał Powałek Sinusoida VI.3+ Dolina Bolechowicka
24-07-2018 WS

Adam Wojsa La Piste Oubliée 6b Brévent / Chamonix
24-07-2018

GL

Marcin Kotarba Lewa ręką w ciemności VI.1+ Łabajowa
24-07-2018 WS

Maciej Biernacki Malczykówka VI.3 Bolechowice
22-07-2018 WS

Adam Wojsa Cocher-Cochon 6a Clocher de Planpraz / Aiguilles Rouges
22-07-2018

GL

Jonatan Zazula Centralny Filar Freney 7a Alpy – Mont Blanc
19-07-2018

GL

Michał Czech Etat de choc 7a Alpy – Petit Clocher du Portalet
18-07-2018

GL

Justyna Kubska Łatwiejszy filarek Piotra V Baraszki / Chochołowe Skały
16-07-2018 WS

Justyna Kubska Blokdiagram V- Baraszki / Chochołowe Skały
16-07-2018 WS

Justyna Kubska Aniścianka V Baraszki / Chcochołowe Skały
16-07-2018 WS

Jonatan Zazula grań Kuffnera 4+ Alpy – Mont Maudit
14-07-2018

GL

Michał Powałek Malczykówka VI.3 Dolina Bolechowicka
12-07-2018 WS

Jonatan Zazula Filar Gervasutiego 6b+ Alpy – Mont Blanc du Tacul
12-07-2018

GL

Karol Kabała Flamastry, żeleźniaki, pleśń VI+ Goła
09-07-2018 WS

Jonatan Zazula Filar Frendo D+ IV Alpy – Aiguille du Midi
09-07-2018

GL